Redovisning

JS Företagskonsult

REDOVISNING

RÅDGIVNING

UTBILDNING

 

JS Företagskonsult

REDOVISNING, RÅDGIVNING, UTBILDNING

 

JS Företagskonsult erbjuder dig och ditt företag tjänster inom redovisning, rådgivning och utbildning som är anpassade efter just dina behov.

En traditionell redovisningsbyrå erbjuder tjänster såsom löpande bokföring, fakturering, kund- och leverantörsreskontra, betalningar, lönehantering, budgetering, bokslutsarbete, deklarationshjälp, beräkning av skatter mm.

Vi gör mer för dig och ditt företag! Vi utför ett kvalificerat redovisningsarbete och har stor kunskap och erfarenhet inom området. Förutom traditionella uppgifter inom ekonomi och administration kan vi även erbjuda dig skräddarsydd utbildning, antingen individuellt eller i grupp, som är helt anpassad efter dina behov och din kunskapsnivå.

Utöver löpande bokföring kan vi hjälpa dig med att ta fram rättvisande månadsrapporter i tid, inklusive avstämningar. Vi kan hjälpa dig med löneredovisningen så att den blir klar i tid och korrekt redovisad. Vi kan ta hand om all administration och redovisning eller enbart vissa delar som du önskar ha hjälp med. Om du önskar så kan vi även utföra arbete direkt hos dig, på ditt eget kontor i form av en inhyrd konsult, så att du behåller alla dina pärmar med viktiga och nödvändiga dokument på företaget.

Ditt företag kan få avlastning där det behövs, genom att vi tar hand om de administrativa delar som du behöver hjälp med så att du kan få mer tid att fokusera på att utveckla din affärsrörelse. Med bättre underlag för dina beslut kan du styra och agera i tid innan problemen växer sig stora. Du kan då fatta snabba beslut, eftersom du hela tiden har kontroll över din verksamhet. Tillsammans kan vi hjälpa dig och få ditt företag att utvecklas!

 

 

 

 

MED HJÄLP AV

JS FÖRETAGSKONSULT

FÖR DU ÖKAD EKONOMISK TILLVÄXT I FÖRETAGET

 

"All our dreams can come true... if we have the courage to pursue them" - Walt Disney.

 

Vi hjälper dig att förverkliga dina drömmar!

 

Tjänster

 

 

1

REDOVISNING

Löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, betalningar, moms- och skattedeklaration, löner, bokslut mm.

2

RÅDGIVNING

JS Företagskonsult erbjuder dig som har eller tänker starta egen verksamhet rådgivning både för ditt företag och din privatekonomi.

3

UTBILDNING

Kurser i att starta och driva eget företag, bokföring, fördjupningskurser i bokföring.

4

KONSULTUTHYRNING

Vi kan utföra arbete på ditt företag direkt på plats genom uthyrning av erfarna redovisningskonsulter.

5

STARTA EGET HJÄLP

Vi hjälper dig att starta eget och tar hand om alla anmälningsblanketter som krävs, hjälper dig att utveckla din affärsidé och utforma resultat och likviditetsbudget.