Hem

JS Företagskonsult

REDOVISNING

RÅDGIVNING

UTBILDNING

 

JS Företagskonsult är en redovisningsbyrå som ligger ett steg före.

Låt oss hjälpa dig att förverkliga din affärsidé, starta och driva din verksamhet och få ditt företag att uppnå en hållbar utveckling!

JS Företagskonsult

REDOVISNING, RÅDGIVNING, UTBILDNING

 

En traditionell redovisningsbyrå erbjuder tjänster såsom löpande bokföring, fakturering, kund- och leverantörsreskontra, betalningar, lönehantering, budgetering, bokslutsarbete, deklarationshjälp, beräkning av skatter mm.

 

Vi gör mer för dig och ditt företag! Vi utför ett kvalificerat redovisningsarbete och har stor kunskap och erfarenhet inom området. Förutom traditionella uppgifter inom ekonomi och administration kan vi även erbjuda dig skräddarsydd utbildning, antingen individuellt eller i grupp, som är helt anpassad efter dina behov och din kunskapsnivå.

 

 

Flexibla lösningar

 

JS Företagskonsult erbjuder dig och ditt företag tjänster inom redovisning, rådgivning och utbildning som är anpassade efter just dina behov

 

Ditt företag kan få avlastning där det behövs, genom att vi tar hand om de administrativa delar som du behöver hjälp med så att du kan få mer tid att fokusera på att utveckla din affärsrörelse. Med bättre underlag för dina beslut kan du styra och agera i tid innan problemen växer sig stora. Du kan då fatta snabba beslut, eftersom du hela tiden har kontroll över din verksamhet. Tillsammans kan vi hjälpa dig och få ditt företag att utvecklas!

Administration

 

Vi erbjuder dig tjänster inom administration och redovisning så att du kan ägna mer tid åt din kärnverksamhet och få ditt företag att blomma och utvecklas.

 

Utöver löpande bokföring kan vi hjälpa dig med att ta fram rättvisande månadsrapporter i tid, inklusive avstämningar. Vi kan hjälpa dig med löneredovisningen så att den blir klar i tid och korrekt redovisad. Vi kan ta hand om all administration och redovisning eller enbart vissa delar som du önskar ha hjälp med. Om du önskar så kan vi även utföra arbete direkt hos dig, på ditt eget kontor i form av en inhyrd konsult, så att du behåller alla dina pärmar med viktiga och nödvändiga dokument på företaget.

 

Redovisningsbyrå

 

JS Företagskonsult erbjuder dig och ditt företag tjänster inom redovisning, rådgivning och utbildning som är anpassade efter just dina behov.